Hotline:0579-84200498

Pujiang Itong Plastic Electronics Co., Ltd.

Address: No.1068 Yidianhong Avenue, Pujiang Economic Development Area, Zhejiang

Telephone:0579-84200498 Domestic sales

             0579-84150087 Foreign trade

Cellphone:182-6692-1557 Miss tu

   183-5800-1667 Miss wang

   134-8690-1337 Mr. Zhang

   134-8696-1337 Mr. Ji

Fax:0579-84201338

Email:sales@cn-yitong.com

Url:www.yitongplastic.com

Miss Tu
Miss Wang
Mr. Chen
Mr. Zhang
Mr. Ji
WeChat
Website
Online map